•     Beogradu, a za potrebe J.K.P. Beograd put i Gradskog sekretarijata za saobraćaj 2000., 2001., 2002. i 2003. godinu 28 lokacija
 •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih ormana na objektu HOTEL MOSKVA, 2001.god. i 2003. god.
 •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih ormana na objektima B.S. MOBTELA ,2000.,2001. 2002. i 2003. god. preko 25 lokacija
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih ormana na objektima : Vojske Jugoslavije i Saveznog Ministarstva odbrane 2000., 2001., 2002., 2003. i 2004.godine, 19 lokacija
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih ormana na PTT objektima: R.J. za održavanje PTT objekta i opreme 2003. i 2004.god. 5 objekata
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih ormana na objektima: Savezne uprave za kontrolu leta (SUKL-a) - 3 objekta Pančićev vrh Kopaonik 2003. , 2004. i 2005.godine
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih ormana na objektima: O.Š. na području grada Beograda. 2003. godina - 5 objekata
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih ormana na objektima: Savezne uprave za kontrolu leta ( SUKL-a ) - 1 objekat Zlatibor 2005. god.
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama na objektima: Robnih rezervi - 2 objekta Novi Pazar, Leskovac 2004.god.
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama na objektu: Okružni zatvor 2004.god.
 •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektu:Okružni zatvor 2005.god.
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama na objektima: Robnih rezervi - 12 objekata 2005.god..
 •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama na objektu: Okružni zatvor 2004.god.
 •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektu: Okružni zatvor 2005.god.