• Radovi na isporuci i ugradnji MBTS 630 kVa , 10/04 kV Okružni zatvor u Beogradu 2006.god.
 • Radovi na izradi elektroenergetskih instalacija u Okružnom zatvoru u Beogradu 2004, 2005, 2006 i 2007. godina.
 • Radovi na izradi i održavanju elektroenergetskih instalacija za potrebe Ministarstva Trgovine Srbije Robne Rezerve. 2005,2006 i 2007.godina  Radovi na isporuci i montaži sa puštanjem u rad Stubne TS za potrebe Preduzeće EKO SAN Beograd. 2006.godina.
  •     Radovi na izvođenju elektroenergetskih instalacija u proizvodnim halama Preduzeća EKO SAN u Beogradu. 2006.god.
  •     Isporuka i ugradnjom mernih energetskih ormana za napajanje semaforskih uređaja tipa RO-OS-EDB1 na raskrsnicama u
  •     Radovi na elektroinstalacijama na objektu: Hotel Balkan 2006. god.
  •     Isporuka energetskih i napojnih ormana za semaforske uređaje: JKP Beograd put 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama na objektu magacina: EKO SAN 2006. god.
  •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama na objektima: Robnih rezervi - 12 objekata 2006.god.
  •     Radovi na zameni KPK na objektu: VP 2130 2006. god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektu : OKRUŽNI ZATVOR 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama na stambenom objektu: GVOZDIĆEVA Bgd. 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektima: TELENOR - Bazne stanice 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama objektu: TELENOR – AIRPORT CITY Bgd. 2006.god.
  •     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama na objektima: ROBNIH REZERVI - 12 objekata 2006.god.
  •     Radovi na montaži transformatora : LOZNICAELEKTRO 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektu: OKRUŽNI ZATVOR 2006.god.
  •     Radovi na isporuci, montaži I puštanju u rad trafo-stanice : Okružni zatvor 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama na NN mreži: IVAN MILUTINOVIĆ 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektima: TELENOR - Bazne stanice 2006.god.
  •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektu: Okružni zatvor 2006.god.