•     Radovi na gromobranskim i elektroinstalacijama na objektima: ROBNIH REZERVI - 12 objekata 2007.god.
 •     Radovi na elektroinstalacijama na objektu magacina: EKO SAN 2007. god.
 •     Radovi na elektroinstalacijama objektu: OKRUŽNI ZATVOR 2007.god.
 •     Radovi na elektroinstalacijama sa isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektima: TELENOR - Bazne stanice 2007.god.
 •     Radovi na elektrenergetskim instalacijama na bazenima Hotela SPLENDID Bečići 2007.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektima: Baznih  stanica      TELENOR-a 2008.god.  20.kom BS-a
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektima: EDB-a 2008.god.  26.kom
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektima: Baznih  stanica TELENOR-a 2009.god.  15.kom BS-a
 •     Radovi  na  izradi elektroinstalacija   sa  isporukom i ugradnjom  energetskih  i razvodnih ormana i rasvete: filijale Moskovske Banke u Beogradu  2008-2009.god. 
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: Okružni zatvor 2008.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: Proizvodni pogon EKO SAN u Leštanima 2008.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: Proizvodni pogon EKO SAN u Leštanima 2009.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektima: EDB-a 2009.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: Okružni zatvor 2009.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: Specijalna bilnica Sveti Sava  2009.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: Specijalna bilnica Sveti Sava  2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – UPRAVA SREMSKA MITROVICA 2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – GRANICNI PRELAZ  GRADINA 2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – REGIONALNI CENTAR  GRADINA 2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – GRANICNI PRELAZ  VRSAC 2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – GRANICNI PRELAZ  SUBOTICA 2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama  sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – GRANICNI PRELAZ  BEZDAN 2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama  sa  isporukom i ugradnjom energetskih i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – GRANICNI PRELAZ  DJALA 2010.god.
 •     Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektu: POLICISKA STANICA – GRANICNI PRELAZ  SRPSKA CRNJA 2010.god.
 • Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektima: Baznih  stanica TELENOR-a 2013.god.  75.kom BS-a
 • Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektima: Baznih  stanica TELENOR-a 2014.god.  26.kom BS-a
 • Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana na objektima: Baznih  stanica TELENOR-a 2015.god.  24.kom BS-a
 • Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana, ugradnja svetiljki  na objektu: Proizvodni pogon EKO SAN - Batajnički drum 2015.god.
 • Radovi na kontrolnom pregledu radova i opereme na objektima:  Beograd, Loznica,Valjevo, Šabac,  Kragujevac, Smederevo, V.Plana, Leskovac, Vranje, Požarevac  itd..  IMM  302.kom 2016.god.
 • Radovi  na  elektroinstalacijama   sa  isporukom i ugradnjom energetskih  i razvodnih ormana, instalacije osvetljenja  na objektu:  TUNEL "VELIKI KIK" -  Autoput Ljig-Preljina 2016.god.