ISPORURUKA I MONTAŽA PROTIVPOŽARNE OPREME

 

LISTA  REFERENCI

DOJAVA POŽARA:

 •     Izrada elektroinstalacije za sistem za dojavu požara, fabrika “ŠTARK” Bgd. 1995.
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara u Studentskom gradu, Novi Beograd 1997-1998. godine.
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara magacin semenske robe ”Makiš” Beograd 1995-2000. godine.
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara magacinima Robnih rezervi R.S. 2004. godine.
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara magacinima Robnih rezervi R.S. 2005. godine.
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara magacinima Robnih rezervi R.S. 2006. godine.
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara magacinima Robnih rezervi R.S. 2007. godine.
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara magacinima Robnih rezervi R.S. 2008.god  površine 20.000m².
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara u filijali Moskovske banke u Beogradu 2009.godine površine 400m².
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara u proizvodnom pogonu EKO SAN u Beogradu 2009.godine površine 1.500m².
 •     Izrada elektroinstalacije-puštanje u rad sistema za dojavu požara i gašenje požara u skladištima goriva Robnih rezervi R.S.u Požegi 2010.godine površine 40.000m².